Saxlanma ??raiti

Saxlama v? da??nma zaman? feyxoa meyv?si ya???dan qorunmal?d?r v? onu ?hat? ed?n temperatur 0 C –d?n a?a?? dü?m?m?lidir. Feyxoa meyv?l?ri nar v? alma kimi uzun müdd?t saxlama?a v? da??nma?a

davaç g?tirmir. Lakin yax?? ??rait yarad?ld?qda onlar? bir müdd?t saxlamaq mümkündür. Meyv? tam yeti?dikd?n sonrada bir neç? gün sonra da saxlan?la bil?r.

Havas? soyumayan, lakin q?zd?r?lmayan binada feyxoa meyv?sinin saxlan?lma müdd?ti 20-24 gündür. S?rin anbarda (3 C – d?k) meyv?l?rin saxlanma müdd?ti 130 gün? q?d?rdir.