?qlimi

Yay? quraq keç?n mülayim-isti. Rayonun düz?nlik v? da??t?yi hiss?si respublikan?n rütub?tli subtropik zonas?na daxildir. Orta temperatur yanvarda -l,5 °C-d?n 4 °C-y?d?k, iyulda 15-25 °C-dir. ?llik ya??nt? 1200–1750 mm-dir.