?xrac potensiyal?

"Feijoaz MMC” il ?rzind? orta hesabla t?qrib?n 150 ton meyv?ni dünya bazarlar?na ç?xarmaq iqtidar?ndad?r. Bölg?d?ki hava ??raitind?n as?l? olaraq bu r?q?m bir neç? d?f? arta bil?r.